SDH Libuš - Ke stažení

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Směnový kalendář
rozspis směn hasičů
JPG
Lékařská prohlídka
dvoustránková žádost o lékařské vyšetření člena jednotky sboru dobrovolných hasičů
PDF DOC
Směrnice k získání odznaku odbornosti Hasič I.-III. stupně a testové otázky
metodické pokyny
PDF DOC
Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaku odbornosti Velitel
metodické pokyny
PDF DOC
Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaku odbornosti Strojník
metodické pokyny
PDF DOC
Metodika pro zřizování jednotek SDH obcí
přehled zásad generálního ředitelství HZS ČR, přidány jsou dvě přílohy v excelové tabulce
PDF XLS tabulka 1 XLS tabulka 2
Zásady tvorby a metodiky postupu zřizování zařízení civilní ochrany
přehled zásad
PDF DOC
Doporučené výbavení jednotky SHD obce
seznam vybavení
PDF DOC
Zakládací listina symbolů SH ČMS
soubor předpisů
PDF DOC
 
Vzorové testové otázky: Hasič I.-III. stupně
testy pro získání odznaku odbornosti, včetně správných odpovědí
PDF
Vzorové testové otázky: Strojník SH ČMS
testy pro získání odznaku odbornosti, včetně správných odpovědí
PDF
Vzorové testové otázky: Prevence
testy pro získání odznaku odbornosti, včetně správných odpovědí
PDF v ZIP DOC v ZIP
 
Přehled hasivních látek a přístrojů
souhrný přehled o hasivních látkách a druzích hasících přístrojů
PDF DOC
Dýchací technika
rozdělení prostředků pro ochranu dýchacího systému
PDF DOC
Křísící technika
jak resuscitovat
PDF DOC
Tlakové láhve
pojmy a správná manipulace
PDF DOC
Ochranné oděvy
souhrnný přehled ochranných oděvů
PDF DOC
Základy organiky
základní přehled o organice v rámci hasičského oboru
PDF DOC
Detekce plynů a par
jaké máme detektory, principy vyhodnocování atd.
PDF DOC
Příloha Y4: Diamant
systém rychlého posouzení nebezpečí při nehodách s nebezpečnými látkami
PDF DOC
Přílohy Y5: Kód HAZCHEM
informační systém o nebezpečných látkách
PDF DOC
Rozdělení prostředků CHTS
seznam
PDF DOC
Individuální ochrana
základní pojmy užívané v individuální ochraně, ochranné prostředky pro děti, masky, filtry
PDF DOC
Lhůtník kontrol, revizí a zkoušek technických prostředků PO
tabulka o kontrolních lhůtách
PDF DOC
Řád strojní služby
řád HZS ČR
PDF DOC
Řád chemické služby
sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR
PDF DOC
Řád technické služby
sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR
PDF DOC