SDH Libuš - Historie sboru

HISTORIE SBORU

Zprávy o začátcích libušských hasičů jsou spíše kusé. První zmíňka je z roku 1893, kdy byly členi zařazeni do družstva v Kunraticích. Vznik Libušských dobrovolných hasičů se datuje až k roku 1928. Sbor měl po založení 104 členů z toho 48 mužů, 28 žen a 28 žáků a patřil do župy Kazín.

Na první schůzi byli do hasičského výboru zvoleni v hostinci Antonína Hertla tito bratři: starosta Václav Pletka, velitel Alois Řehák, podvelitel Antonín Netrefa, jednatel Antonín Šustr a pokladník Antonín Hertl. Ze dne 20. května také pochází první fotografie sboru a téhož dne výbor jednal o koupi automobilové nebo motorové stříkačky, schválena byla stříkačka automobilová. V témže roce sbor uspořádal první hasičskou zábavu, čímž založil tradici pokračující až dodnes.


V roce 1948 libušští hasiči rozhodli, aby Antonín Netrefa pořídil plány a předběžný rozpočet na stavbu hasičské zbrojnice s garáží a bytovou jednotkou pro zbrojmistra sboru. Během krátké doby skutečně stála. Stav členstva byl v té době 151 mužů a 75 žen. Schůze se postupně konaly v hostincích „U Slabů“ a „U Hrdinů“, v libušské sokolovně a na místním národním výboru.

Až v roce 1978 jsme si brigádně postavily zasedací místnost v objektu č.p. 285 kde byla hasičská zbrojnice, ale objekt byl v roce 1995 v restituci vrácen majiteli a tak jsme se museli přestěhovat do domu č.p. 7. V roce 2001 byl tento dům zbořen a místo něj byl vystavěn dům bytový, čímž byli hasiči z Libuše opět nuceni se přestěhovat tentokrát do objektu č.p. 81, kde sídlí dodnes. V roce 2015 úřad Městské části Praha-Libuš provedl částečnou rekonstrukci a zateplení tohoto objektu.